1h-GUI-Coding-Challenge

5 years after

1h GUI coding challenge

Uppgift

Vi träffas några gränssnittsutvecklare, efter en kort introduktion tillgängliggörs ett antal designskisser i digitalt format, därefter delar vi upp oss (en och en eller parvis), väljer en skiss att implementera i html och kodar upp vald skiss under en timme (statisk html med ”platshållartext”).

Under den andra timmen presenterar varje grupp resultaten (förslagsvis tillsammans med intagande av lunchen) och vi diskuterar/resonerar kring lösningar/tekniker. Det spelar ingen roll hur långt man hinner, det viktiga är att vi sprider kunskap pch delar med oss av tillvägagångssätt och tekniker.

Därefter sammanfattas våra lärdomar och presenteras efter mötet (ev tillsammans med våra htmlkodalster) på intranätet.

Fokus ligger alltså här enbart på html/gränssnittstekniker, varför det inte spelar någon roll vilken bakomliggande teknik man vill använda.

Obs, ev bör vi begränsa antalet platser för att vi skall ha tillräcklig tid att gå igenom resultaten under den andra timmen.