kps_soap_client

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) - MERNİS için SOAP Client'ı - Ruby

KPS ve NVİ SOAP Client (Ruby)

KPS ve NVİ için SOAP Client (Ruby)

KPS Nedir?

KPS, Nüfus ve Vatandaşlı İşleri (NVİ) tarafından, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile; NVİ’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, kamu kurumları ile bunların dışında kalan diğer tüzel kişiliklerin hizmetine sunulmuştur. Böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir.

KPS Sorgu Nasıl?

Tamamı için “kps-sorgu.rb” dosyasını inceleyiniz. Kısaca şöyle çalışıyor:

...

@@tc_bilgi_client = Savon.client(
  wsdl: "http://192.168.33.25/KPSService/servicetckimliksorgula.asmx?WSDL", 
  namespace: "http://tempuriTCKimlik.org/",
  soap_version: 2,
  soap_header: {
  	"KPSUserInfo" => 
		{
			"UserName" => "******",
			"Password" => "******"
		},
		:attributes! => {
			"KPSUserInfo" => 
				{ 
					:xmlns => 'http://tempuriTCKimlik.org/' 
				} 
				} 
			}
  )

def tc_bilgi_sorgula
	message = {
	  "TCKimlikNo" => "**********"
		}

	response = @@tc_bilgi_client.call(:tc_kimlik_no_sorgu, message: message)
	ap response.body
end
...

KPS ile T.C. Kimlik Doğrulama Nasıl?

Tamamı için “kps-dogrulama.rb” dosyasını inceleyiniz. Kısaca şöyle çalışıyor:

...
# coding: utf-8
require 'savon'
require 'awesome_print'

class KPSDogrula

 @@tc_dogrula_client = Savon.client(
   wsdl: "https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL",
   soap_version: 2,
   )

 # T.C. Kimlik Sorgula
 def tc_bilgi_sorgula
  message = {
    "TCKimlikNo" => "***********",
    "Ad" => "******",
    "Soyad" => "******",
    "DogumYili" => "****"
   }
  response = @@tc_dogrula_client.call(:tc_kimlik_no_dogrula, message: message)
  ap response.body
 end

 # Operasyonu Uygula
 send = KPSDogrula.new
 send.tc_bilgi_sorgula

end
...

Sorular

Sorular şurdan: msdundars[at]gmail[dot]com

Related Repositories

kps_soap_client

kps_soap_client

KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) - MERNİS için SOAP Client'ı - Ruby ...